Jdi na obsah Jdi na menu
 

Ukončení 60ti denního testu - výsledky a fotografie

28. 11. 2016

Výběry chladnokrevných hřebců a závěrečná zkouška po 60. denním testu

Výběr kvalitních plemeníků je jedním z hlavních úkolů chovatelských svazů (resp. RPK) a v našich podmínkách by měl začínat v podstatě již tvorbou připařovacích plánů. Následuje výkup exteriérově kvalitních a původově vhodných hřebečků do testačních odchoven a doporučení výběrové komisi jak postupovat v případech které jsou v rámci plemen považovány za problematické, např. při zařazování hřebců málopočetných linií. V letošním roce proto bylo výběrové komisi doporučeno zvláště pečlivě vybírat hřebce linií 396 Bourgogne de Monti u ČMB a 2262 Gothenscherz u SN a v hraničních případech jim i odpustit některé méně významné nedostatky exteriéru. Mladí hřebci ještě před vlastním testem absolvují zkoušky na testačních odchovnách, pokud jsou odchováváni tímto způsobem, hřebci mimo TO mohou zkoušky výkonnosti vykonat také na testačních odchovnách (pouze závěrečnou zkoušku), nebo spolu s 3letými klisnami. Důvodů proč musí hřebci ještě před vlastním testem projít zkouškou výkonnosti je několik. Především je to vhodnější pro samotné hřebce. Samozřejmě že lze i tzv. syrového hřebce připravit za 60 dnů na zkoušky, ovšem snáší většinou test podstatně hůře nežli ostatní hřebci, se kterými již bylo pracováno. I vlastní délka testu tj. 60 dnů je víceméně kompromisem mezi požadavky chovatelů aby test nebyl příliš drahý a dobou nutnou k tomu, abychom zjistili o hřebcích potřebné údaje. Především charakter (ve stáji, při kování i v zápřeži), krmitelnost, pracovní ochotu a učenlivost, nebo naopak případné skryté vady či nedostatky. Ale zpět k letošnímu roku, kdy komise pracovala ve složení Josef Anderle a Ing. Josef Holčapek za plemeno ČMB, Mojmír Kubíček a Jan Blizňák za SN a Tomáš Janda a Blahoslav Políček za N. Předvýběry v termínech 26.9. - 30.9. prošlo celkem 37 hřebců ročníků 2013 (jen N a SN) a 2014 z toho 28 hřebců zakončilo zkouškou svůj pobyt v testačních odchovnách. V rámci zkoušek a předvýběrů jsou hřebci měřeni, je hodnocen jejich exteriér (včetně lineárního popisu) a je provedeno veterinární vyšetření privátním lékařem. Veterinář hodnotí především oči, skus, srdce a plíce, reprodukční aparát a případné kýly tak, aby byli do testu vybráni jen zdraví jedinci. Vybráno bylo celkem 16 hřebců, přičemž po dohodě s majiteli bylo do testu naskladněno 14 hřebců z toho 7 čmb, 6 sn a 1 Norik. Při naskladnění byli všichni hřebci zváženi. Kontrolní den proběhl 27.10. 2016 a komise neshledala žádné nedostatky. Všichni hřebci byli předvedeni ve zkrácené distanční jízdě a vybraní hřebci pak v jednospřeží a těžkém tahu. Všichni byli předvedeni způsobem odpovídajícím délce výcviku. V průběhu testu byl každý hřebec vyfotografován a byl mu odebrán vzorek genetického materiálu pro určení genotypu. Komise se následně sešla již v neděli 27.11., hřebci byli zváženi a bylo provedeno hodnocení typu a pohlavního výrazu a exteriéru. Slavnostního zahájení se zhostil ředitel ZH Tlumačov Ing. David Olejníček a nečekaná ale o to milejší návštěva – pan ministr zemědělství Marián Jurečka. Následovalo hlášení vedoucího výcviku pana Josefa Iše a všech 7 párů mohlo vyrazit. Vlastní závěrečná zkouška se skládá z distanční jízdy ve dvojspřeží, zkoušky ovladatelnosti ve dvojspřeží, předvedení mechaniky pohybu v jednospřežní a ochoty a ovladatelnosti v těžkém tahu. Distanční jízda je rozdělena na 4 dvoukilometrové úseky střídající krok a klus a součástí je i zastavení na dobu min. 2 minut. Hodnotí se ovladatelnost poslušnost, ochota, chování v provozu, reakce na pomůcky, klid a uvolněnost. Zkouška na parkuru se odehrála bezprostředně po distanční jízdě na louce zvané „Metlov“. Hřebci ji absolvují ve stejné zápřeži jako distanční jízdu. Hodnotí se pravidelnost, ohebnost, uvolněnost, reakce na pobídky. Zkouška mechaniky pohybu v jednospřeží letos netypicky umístěná do prostor haly následovala opět bezprostředně po parkuru dvojspřeží. Za komisi a snad i za diváky mohu říci, že jsme tentokrát místo konání vzhledem k povětrnostním podmínkám venku velice kvitovali. Hodnocena byla především prostornost a pravidelnost chodů a ochota a ovladatelnost. Zde bohužel většina hřebců nepředvedla nijak excelentní, ale spíše průměrné výkony. Těžký tah naopak hřebci absolvovali v klidu a vyrovnaně. Sněhové přeháňky a chladno tak vadily podstatně více divákům, kterých vydrželo až do konce několik desítek. Po krátké přestávce mohli být tito otužilci seznámeni s výsledky 60ti denního testu chladnokrevných hřebců pro rok 2016. 

Výběr chlad.hřebců 2016 - text

Výsledky

https://www.zonerama.com/Baculee/Album/2802634

http://fotohavlickova.rajce.idnes.cz/UKONCENI_60TI_DENNIHO_TESTU_CHLADNOKREVNYCH_HREBCU-_28._LISTOPADU_2016/

http://abies.rajce.idnes.cz/Zkousky_vykonnosti_chladnokrevnych_hrebcu_Tlumacov_2016/

http://witi.rajce.idnes.cz/Ukonceni_60ti_denniho_testu_chladnokrevnych_hrebcu_28.11.2016

 
 

 


Portrét


Kontakt

Svaz chovatelů chladnokrevných koní N, SN a ČMB

Jana Voráčková

Klokočov 11
747 47 VÍTKOV


Statistiky

Online: 6
Celkem: 1709852
Měsíc: 17463
Den: 546