Jdi na obsah Jdi na menu
 

RPK SN 13.2.2021 zápis

20. 2. 2021

Ke stažení zde

 

ZÁPIS

Z jednání RPK SN ze dne 13.2.2020

Přítomni: Jana Nováková, Jan Blizňák, Petr Novák, David Janoš, Ivan Petrtýl

 

RPK projednala současnou situaci a předkládá odpovědným institucím následující návrhy k řešení a opatření.

 

 

  1. Dodatečné zařazení klisen do GZ bez SNP testů – na základě dotazů majitelů

Jana Nováková vytvoří seznam všech požadavků od chovatelů se záznamem:

  • SNP testu matky a otce jednotlivých koní
  • Důvodu, proč nebyly u žíně odebrány v průběhu roku 2019-2020. Za opodstatněný důvod bude brána změna majitele prodejem, děděním apod.

Na webových stránkách SCHCHK bude zveřejněna informace o možnosti posílat požadavky na adresu   vorackovajana@seznam.cz.

 

  1. Dodatečné zařazení hřebců do GZ

1733 GOLIÁŠ - SNP 0,868265 a 2692 GRINGOT – SNP 0,867054

Doporučujeme zařadit na výjimku pro udržení G linie a po narození dostatečného počtu hřebečků může být projednáno jejich opětovné vyřazení.

Jsou to hřebci po 683 GOSPE. Ten má v GZ pouze jednoho hřebce 2322 GORDON, který v roce 2020 měl pouze jednu březí klisnu ze čtyř připuštěných.

Zbylí plemenní hřebci jsou po hřebci 685 GOTLAS. Proto považujeme za vhodné pro udržení genové diverzifikace.

2798 ROMAN a 11/979 HEROLD

U obou hřebců nebyly odebrány žíně pro provedení SNP testů.

2798 ROMAN (2500 RITZ VULKAN VIII) - po jeho zařazení bude k dispozici 6 plemenných hřebců, což považujeme za optimální stav.

11/979 HEROLD (2934 HUBERT NERO IX) – linie má v současné době pouze jednoho zástupce a to je naprosto nedostatečné. Proto považujeme jeho zařazení do GZ. K dispozici jsou hodnoty SNP testu dvou pravých sourozenců otce 2959 HABAS.

Oba hřebci jsou odpovídajícího exteriéru, dokončili 60-denní test a byli vybráni do plemenitby.

280 HUBAR (2934 HUBERT NERO IX) - dávka v inseminaci, jediný hřebec 2276 HUBÍR-10. VšichnI ostatní hřebci mají v původu hřebce 2296 HUBÍR-13. Opět předpokládáme, že jeho zařazení je důležité pro rozšíření genetické základny.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že SNP jsou podmínkou pro zařazení do GZ, RPK předkládá k řešení otázku, co s hřebci, jejichž sperma bylo v minulosti namraženo a testy pochopitelně nebyly provedeny.

 

  1. ZVEŘEJNĚNÍ PŘIPAŘOVACÍHO PLÁNU

Připařovací plán bude zveřejněn na www.schchk.cz a www.aschk.cz v podobě ecxelové tabulky zpravované ÚEK Slatiňany s uvedením hodnoty SNP testu matky, otce a vypočtené hodnoty pro potomstvo. Součást PP bude návod na vyhledávání a popis jednotlivých kombinací se zvýrazněním klisen a hřebců, kteří nejsou v GZ a s dopadem na potomstvo. Součástí PP je hodnota koeficientu příbuzenské plemenitby s označením nevhodných kombinací rodičů.

PP bude zveřejněn v nejbližším termínu po projednání s MZe, VÚŽV a ASCHK.

 

  1. ALTERNATIVNÍ PŘIPAŘOVACÍ PLÁN

Pro podporu méněčetných linií budou do alternativního připařovacího plánu zařazeni hřebci

2322 GORDON, 2442 HABR

V případě zařazení do GZ přibudou hřebci 11/979 HEROLD, 1733 GOLIÁŠ a 2692 GRINGOT.

Alternativní PP bude zveřejněn samostatně na obou uvedených webových stránkách.

 

5. AD: Změny v dotačních zásadách od roku 2021

Dotace na podporu reprodukce (ohřebení) bude rozdělena. Za ohřebení včetně potvrzeného abortu po 8.měsící březosti a mrtvě narozeného hříběte porodu ve výši 3000 Kč, plus za hříbě zapsané a označené pod matkou další dotace do výše max. 10 000 resp. 12 000 u hříbat narozených z alternativního připáření.

RPK souhlasí a připraví alternativní PP.

 

Dotace na nově zařazenou klisnu po VZ a na tři hřebce nejlépe umístěné ve výkonnostních zkouškách se pro rok 2021 nemění.

 

Změny v dotační podpoře od roku 2022, na které je nutné upozornit chovatele již nyní před začátkem připouštěcí sezóny 2021

Od roku 2022 bude dotováno maximálně pět porodů na klisnu. To samozřejmě žádným způsobem neomezuje možnost, aby i z dalších nedotovaných porodů byla odchovávána hříbata následně zařaditelná jako genetický zdroj nebo plemenný hřebec.

RPK nesouhlasí s omezením počtu dotovaných porodů, vzhledem k již tak nízkému počtu připouštěných klisen.

 

Další plánované změny

Vzhledem k výsledkům analýzy účinnosti dotační podpory za roky 2000 - 2020 (bude zveřejněna jako součást Výroční zprávy za rok 2020) a připravovaným změnám v metodice upozorňujeme, že v dalším období bude více zdůrazňováno a podporováno pracovní využití koní SN, tedy vlastní smysl podpory uchování tohoto plemene resp. jeho unikátních schopností a vlastností. Koně, kteří aktivně pracují, a tedy tyto vlastnosti rozvíjejí, by měli být schopni ve věku 5-7 let úspěšně absolvovat další zkoušky výkonnosti, a to by mělo být předmětem další dotace, v předpokládané výši ca 20 - 30 000 Kč.

RPK žádá o bližší specifikaci

  • klisny, hřebci, valaši?

  • Co březí a kojící klisny?

  • Porovnatelnost zkoušek (les, síla porostu, polní podmínky…)

   

   

Zapsal: Ivan Petrtýl

 

 
 

 


Portrét


Kontakt

Svaz chovatelů chladnokrevných koní N, SN a ČMB

Jana Voráčková

Klokočov 11
747 47 VÍTKOV


Statistiky

Online: 15
Celkem: 1711267
Měsíc: 16852
Den: 637