Prehlidka plemennych hrebcu_Stenovicky borek_17.3.2019