Jdi na obsah Jdi na menu
 

Den SN koně Klokočov

Dne 19. 7. 2014 jsme se sešli u již 5. ročníku Dne Slezského norického koně a to opět v nádherných prostorách Hřebčína Františkův dvůr v Klokočově u Vítkova, pořádaného mateřskou společností Vítkovská zemědělská, s.r.o. a již tradičně také ve výborné spolupráci s městem Vítkov. I letos nám přálo počasí, a tak jsme mohli strávit pěkný den věnovaný koním, a to především zde chovanému plemeni Slezský norický kůň.

Celodenní program začal za slavnostního hudebního doprovodu v 11:00 hodin příjezdem zpřežení chladnokrevných koní v různých typech kočárů na nádvoří Hřebčína pod vedením zkušených kočích. Bylo možné spatřit zápřeží v nádherném dobovém dostavníku, svatebním kočáře, sulce a dalších. Osádky jednotlivých kočárů tvořili kromě samotných kočích vzácní hosté složení ze zástupců města Vítkova, vedoucích činitelů chovu Slezského norického koně v Klokočově, členů ASCHK, a vedení Vítkovské zemědělské s.r.o. Jeden z kočárů dovezl také ředitele firmy Vítkovská zemědělská, Ing. Ivana Krajcara, který přivítal všechny návštěvníky a popřál jim pěkně stráveny den. Dalšího slova se opět ujal zkušený a odborně fundovaný komentátor pan Ing. Ivan Petrtýl, který diváky svým slovem a komentářem provedl celým dopoledním programem.

Po slavnostním zahájení následovala přehlídka chovných chladnokrevných klisen Hřebčína, hřebců a divácky nejžádanější přehlídka letošních hříbat po našem SN hřebci 1443 Negir. Můžeme podotknout, že celá přehlídka proběhla bez sebemenších problémů a je na místě ocenit kvalitní organizaci předvedení koní vzhledem k jejich velkému počtu. Následovala krátká přestávka, kterou bylo možné využít k bohatému občerstvení v místní restauraci Na sýpce nebo k návštěvě naší sýrárny a koupi mléčných výrobků z produkce ekologické farmy Vítkovské zemědělské s.r.o.

Další část programu probíhala v odpoledních hodinách na přírodním závodišti Hřebčína, kam se diváci mohli přesunout pěšky nebo využít „konibus“. Před samotným zahájením soutěže předcházela prohlídka závodiště soutěžícími za přítomnosti rozhodčích a stavitelů. První částí závodu byla vozatajská soutěž. Na start se postupně postavilo všech osm soutěžících a úspěšně se popralo se všemi obtížnými překážkami na trati. Nejvíce se zapotili v uličce, kterou museli s koňmi celou vycouvat. Nejrychleji, a také jako jediný bez chyby, si s dráhou poradil pan Mojimír Kubíček s hřebci SN 2910 Biskup a ČMB 1960 Barbar. Druhou částí závodu byla ovladatelnost s kládou.  Závodníci museli se zapřaženou kládou projít všech osm překážek. Nejvíce se zdrželi u divácky nejatraktivnější překážky, couvání s kládou na kužel. Ze soutěžících si s touto překážkou (disciplínou) nejlépe poradil pan Dušan Turčan s koňmi Sajmon a SN 50/356 Graf. Po sečtení bodů z obou kol jsme mohli gratulovat nejlepšímu soutěžícímu a tedy celkovému vítězi závodů panu Mojimíru Kubíčkovi s hřebci Biskup a Barbar.

Na závěr nezbývá, než poděkovat Vítkovské zemědělské s.r.o., městu Vítkovu, také divákům a v neposlední řadě celému realizačnímu týmu za příjemný sobotní den věnovaný nádherným chladnokrevným koním a určitě se nám tímto opět podařilo zviditelnit typického koně chovaného v naší oblasti tj. Slezského norického koně.

foto © witi 2014

facebook foto © Libor Krmášek 2014