Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis z členské schůze svazu

20. 3. 2018

ke stažení zde

usnesení zde

 

 

Zápis z Valné hromady Svazu chovatelů chladnokrevných koní

Ostrovačice 18.3.2018

Přítomni: přítomno 44 členů (nadpoloviční většina)

Zahájení VH v 10:00 Ing. Ivan Petrtýl

 • Seznámil s výsledky úkolů předsednictva loňské VH.

Program:      

 1. Volba komisí (mandátní, návrhová)
 2. Zpráva o činnosti v roce 2017 (J. Voráčková)
 3. Zpráva o hospodaření (P. Šanturovová)
 4. Zpráva revizní komise (za pana J. Diviše Ing. Radko Novotný)
 5. Zprávy Rad plemenných knih SN, N (J. Voráčková, Ing. Radko Novotný)
 6. Volba delegátů na VH ASCHK
 7. Volba členů Rad plemenných knih norika a slezského norika, předsednictva na následující volební období
 8. Diskuze

 

 

 1. Volba komisí

- zapisovatel Natalie Blizňáková

- závěrečné usnesení doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc.

-členové návrhové komise Vladislav Němčák, Robert Bambuch

- mandátová komise Petra Šanturová, Barbora Blizňáková

 

 1. Zpráva o činnosti v roce 2017

Předsedkyně Jana Voráčková ve své zprávě o činnosti informovala o pořádaných akcích a jejich průběhu v roce 2017. Vyzvala členy o větší zájem o dění ve Svazu a informovala o stránkách, kde se chovatelé doví všechny důležité novinky. Jsou to především webové stránky, které vede Michaela Olbertová, facebookové stránky (N+B Blizňákovy). Informovala také o tom, že chovatelé v blízké době obdrží zpravodaj se zhodnocením loňského roku i se seznamem akcí na rok 2018.
Připomínka pana Krále: převedení vlastnictví webové domény svazu ze soukromé osoby na SCHCHK – Jana Voráčková zjistí možnost tohoto převodu z majetku pana Diviše na SCHCHK do 31.3.2018, v případě že nedojde k dohodě, bude svaz usilovat o doménu chladnokrevníci.cz jež je ve vlastnictví ASCHK ČR

 

Chovatelské akce v roce 2017

Přehlídky pl. hřebců (Olomouc, Vrchovany, zemské hřebčince) se setkávají se stále větší oblibou u chovatelů i široké veřejnosti. Představení hřebců před připouštěcí sezónou hodnotí jako velmi pozitivní krok a svaz v něm chce pokračovat i nadále.
V rámci výstav proběhlo nejprve několik oblastních výstav, ze kterých byly klisny doporučeny na Šampionát tříletých klisen v rámci výstavy Koně v akci. Účast chladnokrevníků na této akci je pro její existenci téměř nutností, proto bude svaz jednat s Pardubickým spolkem o opětovném navýšení úrovně této výstavy, jelikož v posledních letech bohužel klesá a má tak velký, v tomto případě negativní,  vliv na chovatelský vrchol chladnokrevné sezóny.

 

 

Soutěže pro chladnokrevné koně 2017

Předsedkyně zhodnotila, že počet kvalifikací i závodníků pořád roste a dosavadní systém výběru na MČR už není únosný. Seznámila členy s vytvořeným systémem ELO, podle kterého budou v letošním roce závodníci kvalifikováni na mistrovství České republiky. Tento systém bude vyvěšen na webu svazu. Došlo také ke změnám v pravidlech pro rok 2018, které už jsou taktéž vyvěšeny na webu. Předsedkyně se vyjádřila i k smlouvám s pořadateli závodů, především kvůli plnění smluvy s LČR. Za rok 2017 proběhlo 17 kvalifikací na kombinované soutěže, vrcholem bylo MČR v Humpolci, kde soutěžilo 24 jednospřeží a 17 dvojspřeží.

Informovala také o finančních zdrojích na tyto pořádané akce a také o dotacích, o které bude svaz žádat.

 

 1. Zpráva o hospodaření

Petra Šanturovová podala podrobnou zprávu o hospodaření Svazu v roce 2017.

Přehled vyúčtování byl k nahlédnutí na stolech, nikdo neshledal žádné nejasnosti.

 1. Zpráva revizní komise

- Kontrola účetnictví, Kontrola evidence členů, Kontrola činnosti svazu, Zhodnocení činnosti svazu

Za revizní komisi, která nebyla přítomna, přednesl zprávu Ing. Radko Novotný. Informoval VH, že k činnosti předsednictva ani rad plemenných knih nebyl za rok 2017 vznesen na revizní komisi žádný podnět. K jednání předsednictva ani k výsledkům hospodaření v účetní uzávěrce nebyly žádné připomínky.

V minulé zprávě revizní komise doporučila vedení svazu pořídit program jednoduchého účetnictví pro větší přehlednost. Tento úkol byl splněn.

Revizní komise konstatuje, že za celkové volební období splňovala práce svazu požadavky na poli chovatelské i organizační,zejména při pořádání soutěží a výstav..

 

 1. Zprávy Rad plemenných knih SN, N a ČMB

Ing. Radko Novotnýseznámil VH s aktuální situací v chovu norika. Stav není zcela dobrý vzhledem k ubývajícímu počtu klisen. Zmínil se také o problematice zákazu slezskonorických hřebců na norické klisny. Upozornil také na to, že téměř jedna třetina plemenných hřebců nepřipustila v loňském roce ani jednu klisnu. Vyjádřil se také k tomu, že před novou radou plemenné knihy norika stojí otázka zařazení hřebců na soustředěné chovy noriček.

Jana Voráčková seznámila VH a aktuální situací v chovu SN. Informovala o uvedení všech informací ve zpravodaji, kteří obdrží všichni členové svazu. Upozornila přítomné na nutnost sledování aktuálního dění v chovu (nejen SN) prostřednictvím webových stránek a požádala chovatele o zasílání připomínek k aktuálním dokumentům.

Zpráva RPK ČMB nebyla podána.

 

 1. Volba delegátů na VH ASCHK 2018

VH poměrem hlasů 38 pro a 2 se zdželi hlasování odsouhlasila následující delegáty na VH ASCHK:

Tomáš Janda, František Josef Král, Luděk Musil, Ing. Ivan Petrtýl, náhradník Petra Šanturovová

 

 

 1. Volba členů Rad plemenných knih norika a slezského norika, předsednictva na následující volební období

Nejprve došlo k volbě členů Rady plemenné knihy norika, kde byli nahlášeni tito zástupci: Ing. Radko Novotný, Martin Novotný, Luděk Musil, Tomáš Janda, Josef Hradec, Petr Procházka st., František Pfeifer, Jiří Zasadil, doc. Ing. Miroslav maršálek CSc. Na základě hlasování byli vybráni tito členové: Tomáš Janda, Ing. Radko Novotný, Martin Novotný, Jiří Zasadil, Luděk Musil. Náhradníci jsou další dva v pořadí a to Petr Procházka a Miroslav Maršálek.

Do Rady plemenné knihy slezského norika se nahlásilo pouze 5 zájemnců, kteří byli členy VH odhlasováni. Jsou to: Jan Blizňák (37 pro, 3 se zdrželi), Jana Voráčková
(38 pro, 2 se zdrželi), Petr Novák (37 pro, 3 se zdrželi), David Janoš (38 pro, 2 se zdrželi), Ing. Ivan Petrtýl (38 pro, 2 se zdrželi).

Do předsednictva svazu byli zvoleni: Jana Voráčková (38 pro, 2 se zdrželi), Ing. Ivan Petrtýl (38 pro, 2 se zdrželi), MVDr. František Horník (39 pro, 1 se zdržel), Natalie Blizňáková (39 pro, 1 se zdržel), Petra Šanturovová (38 pro, 2 se zdrželi), náhr. Jitka Serdelová (37 pro, 3 se zdrželi)

 

 1. Diskuze

Pan Král informoval o práci chladnokrevné komise v rámci prezidia ASCHK ČR, projekt profesní podpora chladnokrevných koní. Pan Král vyzval členy k účasti na schůzce ohledně této problematiky, jejíž termín a místo budou zveřejněny na webu svazu.

Pan Maršálek přednesl závěr svého výzkumu.

Doc. Maršálek přednesl Usnesení VH, které VH jednomyslně schválila.

 

Zapsala Natalie Blizňáková

 

 
 

 


Portrét


Kontakt

Svaz chovatelů chladnokrevných koní N, SN a ČMB

Jana Voráčková

Klokočov 11
747 47 VÍTKOV


Statistiky

Online: 18
Celkem: 1711332
Měsíc: 16866
Den: 652